En modern och innovativ metod för miljöriktig ogräsbekämpning

 

Om JustCommonSense AB

JustCommonSense AB är ett nytt innovativt företag som utvecklar nya jordbruksmaskiner. Företagets första produkt finns nu till försäljning.

Kontakt

JustCommonSense AB 

Lösen 123

371 94 Lyckeby

Tel: 0709 - 57 33 30

E-post: Jonas@jcs-innovation.se

 

Ring eller maila för priser och mer information!

Ett miljövänligt system som fungerar

 

Smarta självkännande knivar ger ett miljövänligt bekämpningssystem för ogräs i olika grödor.


Ogrässkäraren sänks ned i den växande grödan som den kammar igenom efter ogräs. Körhastigheten anpassas efter olika markhållanden samt skillnaderna mellan gröda och ogräs. Hastigheter på över 10 km/h har genomförts med samma goda resultat. Arbetshöjden är variabel tack vare höj- och sänkbara hjul som följer marken, reglerar avståndet samt tar upp eventuella ojämnheter.

 

Ju närmare markytan ogrässkäraren körs, desto högre andel avskuret ogräs. En jämn såbädd underlättar. Knivanordningen består av ett enkelt utbytbart knivblad och mothåll. Inställningar görs centralt, men varje knivanordning kan finjusteras vid behov. Ovanför knivanordningarna sitter en borstförsedd haspel som förhindrar igensättning och underlättar genomkamningen av vegetationen. Haspeln drivs med en hydraulmotor. Tekniken är mekanisk och okomplicerad, vilket ger hög tillförlitlighet.


Ogräsbekämpningen är helt miljövänlig med
ogrässkäraren CombCut och är därför det perfekta valet där det inte är tillåtet eller lämpligt med annan ogräsbekämpning, som till exempel vid ekologisk odling, i sprutfria zoner eller på betesvall.

 

Ogrässkäraren är helt mekanisk och sprider inga kemikalier.

Ogrässkäraren har en låg vikt, rullar på hjul och gräver inte i marken. Det gör att den kräver lite energi för drift och transport. Användandet minskar även behovet av energikrävande markbearbetning mot svåra ogräs som annars skapar näringsförluster till luft och vatten.

 

Observera att ogrässkäraren således INTE fungerar på samma sätt som en vanlig slåtterbalk. Ogrässkäraren arbetar efter en helt ny patenterad metod med fasta orörliga knivar.

--------------------------------------------

Tips! Under flikarna ovan hittar du mer information. Klicka på dem.

-------------------------------------

 

Så här går det till steg för steg......

 

 

1. CombCut sänks ner i den växande grödan så nära marken som möjligt beroende på fältets beskaffenhet.

 

 

2. Den tunnare grödan passerar oskadd genom de fasta skären på CombCut när denna förs framåt och kammar igenom stråsäden.

 

 

 

 

3. Medan det grövre ogräset skärs av helt eller skadas allvarligt när den framförs i hastigheter på över 10 km per timma.

 

Ett kostnadseffektivt och lätt system


- Hög avverkning - kan användas vid hastigheter på över 10 km/h
- Lågt effektbehov – lätt, hjuldrift som inte gräver.
- Låg investeringskostnad
- Ej beroende av väderlek
- Enkel teknik – billiga reservdelar


 

Tekniska specifikationer

 

- Arbetsbredd: 600 cm, transport 300 cm

- Höjd: 100 cm, transport 280 cm

- Längd: 130 cm

- Egenvikt: 600 kg

- Antal knivblad: 150 st.

- Haspeldrivning: Hydraulmotor

- Upphängning: Trepunktsfäste

 

 

Det patenterade systemet bakom ogrässkäraren CombCut har vetenskapligt dokumenterad effekt.

Copyright ® 2010 JustCommonSense Europe AB  
Ogrässkäraren CombCut